Emberek Férfiak Megható Nők

Az idős nő kifizet a veterán katona élelmiszereit a bevásárlás során, napokkal később egy egész szakasz jön a házához

Dorothy egyedül élt kis házában, miután férje néhány éve szívrohamban meghalt, és egyetlen fiuk, Kevin elköltözött. Kevin évente egyszer meglátogatta, általában karácsony vagy újév táján, de az utóbbi években csökkentek a látogatásai, és Dorothy többnyire egyedül maradt.

Bár megengedhetett magának egy házvezetőnőt, Dorothy mindent maga csinált, a főzéstől a takarításon át a bevásárlásig, mert csak így tudta magát lefoglalni, és elterelni a gondolatait arról, hogy mennyire magányosnak érzi magát.

Egy nap Dorothy épp a havi készleteket vásárolta egy élelmiszerboltban, amikor meghallotta, hogy egy férfi beszélget a pénztárossal.

„Elnézést, kisasszony” – mondta a férfi a pénztárosnak. „Nincs véletlenül üresedés ebben a boltban? Tudja, korábban a hadseregnél szolgáltam, de most munkanélküli vagyok. Biztosíthatom, hogy a legjobb munkát fogom végezni, ha felvesznek!”

A pénztárosnő együttérzően nézett rá. „Sajnálom, uram, de jelenleg nincs üres állásunk. Különben is, nem én vagyok az illetékes. Talán beszélhetne az üzletvezetőnkkel, talán ő tudna önnek segíteni” – javasolta a nő, sajnálva a férfit.

„Ó, valóban?” – mormogta a férfi legyőzötten. „Nem baj, ha nincs üresedés.”

Dorothy közvetlenül a férfi mögött állt, és várta a sorát. A férfi zilált külsejéből arra következtetett, hogy a férfi küszködik, és segíteni akar neki. Szerencsére eszébe jutott egy álláshirdetés, amit az élelmiszerboltba menet látott egy hirdetőtáblán.

Bemutatkozott, és tájékoztatta a férfit az álláshirdetésről. A férfi, aki Johnként mutatkozott be, megköszönte Dorothy segítségét.

Addigra a pénztáros már befejezte John vásárlásainak ellenőrzését, és áthúzta azokat a szalagon. Sajnos John kártyája nem működött, és nem volt nála elég pénz, hogy fedezze a számlát. Erre azt mondta a pénztárosnak, hogy vegyen le néhány tételt, de Dorothy úgy döntött, hogy közbelép, és segít neki.

„Semmi baj” – mondta neki. „Majd én kifizetem.”

John ragaszkodott hozzá, hogy jól van, de Dorothy szörnyen érezte magát miatta, és nem tudta megállni, hogy ne segítsen neki. „Egyszer már szolgálta a nemzetünket, John” – mondta mosolyogva. „Úgyhogy hadd tegyem meg én is a magam részét, hogy megköszönjem önnek.”

John könnybe lábadt a szeme, és nem tudta abbahagyni a köszönetet.

Miután Dorothy kiegyenlítette a számláikat, John önként jelentkezett, hogy segít neki hazavinni a bevásárlást. Dorothy a közelben lakott, és gyakran csak sétált, ahogy aznap is tette, és azt mondta, megoldja. John azonban ragaszkodott hozzá, hogy elvigye őt, ezért beleegyezett. A férfi bepakolta a bevásárlószatyrokat a kocsijába, és hazavitte.

Az autóút alatt John mesélt neki a katonai éveiről és a családjáról – a néhai feleségéről és a két fiáról, akik külföldön éltek. Dorothy is beszélt a családjáról, megemlítve, hogy egyetlen fia ritkán látogatta meg.

„Vajon idén elfelejtette a születésnapomat? – siránkozott. „Minden évben küld nekem képeslapot, de idén egy sem jött. Pedig már csak néhány nap van a születésnapomig. Néha azt hiszem, a gyerekek túl gyorsan felnőnek, és elköltöznek tőlünk…”.

Miután John hazavitte, Dorothy meghívta őt egy teára, de a férfi visszautasította, és azt mondta, majd máskor szakít rá időt.

Eltelt néhány nap, és elérkezett Dorothy születésnapja. A postán tudta meg, hogy Kevin képeslapja késni fog, és így az egyetlen dolog, amit minden évben nagyon várt a születésnapjára, nem érkezett meg időben.

Dorothy szomorú és magányos volt, és arra gondolt, hogy ez lesz élete legrosszabb születésnapja. Hirtelen a gondolatait megzavarta a csengő. Nem várt senkit, és azon tűnődött, hogy ki lehet az, miközben elindult, hogy kinyissa az ajtót.

Először nem talált senkit vagy semmit a verandáján. De aztán észrevette, hogy a háza előtt egy óriási óriásplakát van, amin az állt: „BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT DOROTHY!”.

Az óriásplakát mellett állt John egy csokor virággal a kezében, és Dorothy nem tudta visszatartani a könnyeit, amikor meglátta őt. „Ó, John!” – kiáltotta.

John odament hozzá, és átadta neki a csokrot. „Sok-sok boldogságot a mai napra, Dorothy. Remélem, tetszett a meglepetésem…” A férfi elmosolyodott, és Dorothy megölelte. „Ó, de jót tett a napomnak! Köszönöm, John! Nagyon köszönöm!” – kiáltotta boldogan.

Behívta a férfit, és felszolgálta neki a teát. Hamarosan újra hallotta a csengőt. „Ki az már megint?” – kiáltott fel, és John elmosolyodott.

„Remélem, nem bánja. Meghívtam még néhány vendéget, hogy ne legyen olyan unalmas a születésnapja”. A férfi elvigyorodott. „Rajta, nyissa csak ki az ajtót.”

Ahogy Dorothy kinyitotta az ajtót, egy egész szakasz állt a küszöbén. Körülbelül tizennyolc férfi volt – John nyugdíjas katona barátai. „Te jó ég!” – kapkodta a fejét, amikor meglátta, hogy ajándékokat és virágokat tartanak a kezükben, és még tortát is hoztak!

Dorothy megfordult, és könnyeivel küszködve mosolyogva nézett Johnra. „Ez a legszebb születésnapom!” – kiáltotta.

„Nem hívja be őket?” – kérdezte a férfi, örülve, hogy ilyen boldognak látja.

„Ó, sajnálom. Kérem, jöjjenek be” – válaszolta, letörölte a könnyeit, és megmutatta nekik az utat befelé.

Miközben felszeletelte a tortát, a férfiak elénekelték neki a születésnapi dalt. Dorothy már régóta nem érezte magát ilyen jól. Gyönyörű vacsorával vendégelte meg őket, és sírva fakadt, amikor egyenként kibontotta az ajándékaikat.

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • A kedvesség mindig megjutalmazódik, néha váratlan módon. Amikor Johnnak nem volt pénze a boltban, Dorothy nem habozott segíteni neki, és mindezt úgy tette, hogy nem várt cserébe semmit. Néhány nappal később nagylelkűségét váratlanul megjutalmazták, amikor egy egész szakasznyi katona érkezett a házához, hogy megünnepeljék a születésnapját.
  • Az élet egy kör; ami körbejár, az körbejár. Amikor John nehezen tudta kiegyenlíteni a számláját a boltban, Dorothy közbelépett, hogy segítsen neki. A nő figyelmessége könnyekig meghatotta, és tudta, hogy meg kell hálálnia. Ennek eredményeképpen meglepetéssel készült neki, hogy megköszönje neki.

Ez egy kitalált történet, bármilyen hasonlóság a tényleges nevekkel vagy helyszínekkel pusztán véletlen egybeesés.

Oszd meg ezt a történetet barátaiddal. Talán feldobja a napjukat, és inspirálja őket.

via