Emberek Férfiak Nők

Az anya biztos benne, hogy egy éve eltemette a fiát, majd egy elhagyatott benzinkúton találja meg élve

Melissa szövőként dolgozott egy helyi gyárban. Férje halála után az egyedülálló anyának keményen kellett dolgoznia, hogy megéljen. Egyetlen gyermeke, David függött tőle, és az asszony csak a legjobbat akarta neki.

Éjjel-nappal dolgozott, és David álma, hogy pilóta legyen, még keményebb munkára ösztönözte. Hároméves korában az apja megajándékozta egy repülőmodellel, amely később a kedvenc játékszere lett. Bárhová ment, mindig magával vitte, és még 18 éves kora után is megszállottja volt.

Ahogy David felnőtt, a repülőgépek iránti szenvedélye egyre fokozódott. Keményen dolgozott, hogy beiratkozhasson az ország legjobb repülőiskolájába. Éjszakákon át tanult a felvételi vizsgára, és hetekkel a vizsga letétele után levelet kapott.

„Anya! Anya!” – kiáltotta, miután elolvasta. „Végre pilóta lehetek!”

Melissa el volt ragadtatva, amikor megtudta, hogy a repülőiskola a tanulmányi eredményei alapján ösztöndíjat ítélt meg Davidnek. Boldognak érezte magát, hogy fia álmai valósággá váltak.

Melissa számára nehéz volt 19 éves fiát egy másik államba küldeni a tanulmányai miatt, de David boldogságáért megtette. Megölelte őt, mielőtt beült az autójába, hogy egészen a légibázisig vezessen.

„Hiányozni fogsz, anya!” Mondta Dávid, miközben szorosan megölelte az édesanyját.

„Küldj nekem továbbra is képeket és videókat magadról, jó?” Melissa megsimogatta a fia hátát, és arcon csókolta.

„Úgy lesz, anya. Ne aggódj” – mosolygott Melissára. „Vigyázz magadra!”

David a kedvenc repülőmodelljét a kocsijában tartotta, mert mindig motiváltnak érezte magát, ha ránézett. Miután elköszönt Melissától, David megnyomta a gázpedált, és elindult az úti célja felé. Izgatottan várta az első ottani gyakorlórepülését.

Hat órával később Melissa telefonja megcsörrent. A nappalijában a kanapén ült, és azonnal felállt, hogy a telefonjáért menjen, mert arra számított, hogy David hívja.

Azonban a homlokát ráncolva ránézett a telefonja képernyőjére, mert nem ő volt az.

„Halló. David édesanyjával beszélek?” – érdeklődött egy ismeretlen nő a másik végén.

„Igen. David édesanyjával beszél” – válaszolta Melissa, miközben próbálta felismerni a másik nő hangját.

„Ms. Melissa, a fia repülő iskolájának nevében beszélek. Ma este értesültünk egy sajnálatos incidensről” – mondta a nő bocsánatkérően.

„Milyen incidensről?” Melissa félbeszakította. Érezte, hogy a szíve kihagy egy ütemet.

„Az ön fia, David, nincs többé. Autóbalesetben hunyt el, miközben a légibázisra tartott. Őszinte részvétem, Ms. Melissa” – mondta a nő.

„Mi?” Melissa érezte, hogy a szíve a mellkasában dobog. „Az lehetetlen. Nézze, asszonyom, bárki is maga, a tényeket igazolnia kell.”

„Nagyon sajnálom, Ms. Melissa” – mentegetőzött ismét a nő. „Küldünk önért egy autót ma este, amíg a temetéssel kapcsolatos előkészületeket megtesszük.”

„De hiszen épp ma reggel búcsúztam el tőle! Azonnal felhívom” – rázta a fejét Melissa, és letette a telefont.

Aztán tárcsázta David számát, de az elérhetetlen volt. „Vedd fel! Vedd fel, David!” Melissa a füléhez szorította a telefont.

Hamarosan az összetört anya rájött, hogy a nő, aki korábban felhívta, nem hazudik. Nehéz volt elhinnie, hogy David meghalt. Egyetlen gyermeke, élete fénye nem volt többé.

Később aznap Melissa a repülőiskola által küldött autóban ült. Órákkal később sírva hajtotta fejét kisfia koporsójára.

„Miért hagytál el engem ilyen hamar?” Melissa sírt.

„Mihez fogok kezdeni nélküled?”

David tanára vigasztalta Melissát, és elmondta neki, hogyan értesült a balesetről. Ezután a férfi kivette egy táskából David repülőgépmodelljét, és átadta Melissának.

„Ezt David megrongálódott autója alatt találtuk beszorulva” – mondta a férfi.

Melissa gyorsan elvette a repülőgépet David tanárától, és megcsókolta. A mellkasára tette, és lehunyta a szemét, mielőtt a kisfia repülővel játszadozó emlékei leperegtek a szeme előtt. Nem is sejtette, hogy ez az apró repülőgép hamarosan megváltoztatja az életét.

Melissa világa a feje tetejére állt David váratlan halála után. Nem tudta elhinni, hogy a fia nincs többé. Egyedül élt aprócska házában, és az üresség miatt megkérdőjelezte a sors terveit.

Egy évvel a halála után Melissa a nappalijában ült a kanapén, és a fia fényképét nézegette a telefonján, amikor az ajtócsengő megzavarta a gondolatait. Amikor kinyitotta az ajtót, a szomszédja, Mrs. Frank állt a küszöbön.

„Melissa! Ezt nem fogod elhinni!” – csúsztatta ki a zsebéből a telefonját, és kétségbeesetten koppintott rá az ujjaival.

„Mi történt? Minden rendben van?” Melissa aggódva kérdezte.

„Ezt nézd meg!” Mrs Frank Melissa felé fordította a telefonja képernyőjét.

A gyászoló anya hunyorított, majd a kezébe vette a telefont, hogy alaposan megnézze a fényképet. Néhány pillanattal később a szemei tágra nyíltak, amikor rájött, miért tűnt olyan ismerősnek a képen látható fiú.

„Melissa, láttam ma ezt a fiút a benzinkútnál. Nagyon hasonlít Davidre! Majdnem azt hittem, hogy ő az” – kiáltott fel Mrs. Frank.

„Ez… ez David” – kapkodta el a levegőt Melissa, és egyik kezével befogta a száját. Aztán könnyek gördültek végig az arcán, és érezte, hogy a teste megborzong.

„Hé, Melissa? Jól vagy?” Mrs. Frank megfogta Melissa karját, és bevitte őt a házba. „Kérlek, ülj le.”

Mrs. Frank egy pohár vízzel kínálta, de Melissa megrázta a fejét, és felállt. „Most azonnal találkoznom kell vele” – mondta, és felkapta a kocsikulcsát, mielőtt elhagyta volna a házat.

Útban a benzinkút felé kérdések százai pattantak ki Melissa fejéből. Mi van, ha nem találkozom vele? Mi van, ha nincs ott? Mi van, ha az a fiú nem az én fiam? Töprengett, miközben igyekezett mindent megtenni, hogy ne törje össze az autóját. Gyorsan hajtott, remélve, hogy a fiú nem megy el, mielőtt odaér.

Miután megérkezett a benzinkúthoz, leparkolt, és kiugrott a kocsiból. Mindenfelé nézett, tekintete a fiát, Davidet kereste. A benzinkút sarkában Melissa meglátott egy fiút, aki arccal elfordulva ült. Ez David! Gondolta, és odarohant hozzá.

Amikor Melissa a vállára tette a kezét, a férfi ránézett, és megvonta a vállát. „Ki maga? Miért nyúl hozzám?” – kiabálta, és a nő felé fordult.

„Nem hiszem el, hogy te vagy az, édesem!” Melissa felkiáltott. „Hol voltál?”

„Tessék? Ismerem önt?” – értetlenkedett a fiú.

„Én vagyok az” – mosolygott a Melissa, kissé meghökkenve. „Én vagyok az anyukád, David! Régebben szövőnőként dolgoztam, emlékszel?”

David megrázta a fejét. „Nem tudom, miről beszél!”

„Nem emlékszel a repülőgépek iránti szerelmedre? Mindig is pilóta akartál lenni, és én olyan keményen dolgoztam, hogy teljesüljön az álmod, édesem” – Melissa mindent megtett, hogy emlékeztesse Davidet a múltbeli életére.

„Sajnálom, de szerintem téved!” Mondta David. „A szüleim élnek, és születésem óta velük élek. Nem tudom, milyen szenvedélyre céloz”.

Mielőtt Melissa bármi mást kérdezhetett volna tőle, felállt, és elhagyta a benzinkutat. Melissa megdöbbent, mert nem értette, miért nem ismeri fel David. Ahelyett, hogy hazafelé indult volna, úgy döntött, követi a férfit.

David végigsétált az utcán, és bekopogott egy ház ajtaján. Egy magas, kopasz férfi nyitott ajtót, és megkérte Dávidot, hogy jöjjön be. Miután belépett a házba, Melissa kiszállt az autójából, és titokban bekukucskált a házba.

Amit odabent látott, még jobban megdöbbentette. David elővett egy köteg dollárbankjegyet, és átnyújtotta az ismeretlen férfinak. Közben a férfi elmosolyodott, és megveregette a vállát.

„Tudom, hogy a fiam soha nem fog csalódást okozni nekem! Köszönöm, hogy a benzinkútnál dolgoztál, és megjavítottad nekem!” – mondta a férfi.

„Neked mindent megteszek, apa!” David válaszolt.

Mielőtt David kijöhetett volna, Melissa visszasietett a kocsijához, és elhajtott. Fiam? Apa? Mi folyik itt? tűnődött. Aztán Melissának eszébe jutott, hogy ki a megfelelő személy, akitől érdeklődhet az ismeretlen férfi felől. Az egyik barátnője, aki a szomszédban lakott, kapcsolatban állt a bűnügyi nyomozóosztállyal. Melissa úgy gondolta, ő tudna mesélni neki erről a férfiról.

Miután beszélt a barátjával, Melissa megtudta, hogy az a férfi, akit David apjának nevezett, egy szektavezér volt. Az embereket arra kényszerítette, hogy neki dolgozzanak, elvette a pénzüket, és arra kérte őket, hogy éljenek az utcán. Melissa biztos volt benne, hogy a férfi kimosta a fia agyát, és elhitette vele, hogy ő David apja.

„Fel kell jelentenem ezt az embert a rendőrségen!” Melissa azt mondta a barátnőjének.

„Nem hiszem, hogy az működne, Melissa” – mondta a barátja. „Ez a fickó cégként jegyeztette be a szektáját, és a rendőrség nem tehet semmit a fiad visszaszerzéséért.”

Miután megtudta, hogy a hatóságok semmit sem tehetnek, Melissa úgy döntött, hogy saját maga menti meg a fiát. Ahelyett, hogy emlékeztette volna Davidet az előző életére, Melissa úgy gondolta, jobb lenne, ha előbb a barátjává válna. Elmondta neki, hogy csatlakozni akar a szektájához, és időt töltött vele a benzinkúton.

Ahogy teltek a napok, Melissa ételt, ruhákat, párnákat és egy kényelmes matracot vett neki. Hamarosan a fiatal fiú kezdett megbízni benne, és mesélt neki a korábbi életéről.

Melissa rájött, hogy a szektavezér átmosta a fia agyát, hogy azt higgye, szegény gyerek, akinek keményen kell dolgoznia a túlélésért. Azért élt a benzinkúton, hogy megtanulja, hogyan kell túlélni a nehéz életkörülmények között.

Miután éjjel-nappal dolgozott, hogy a szektavezér kedvében járjon, David végül megbetegedett. Mivel egész életében az édesanyja házában élt, a benzinkúton élés nem volt az ínyére. Amikor David gyógyszert kért a szektavezetőtől, az visszautasította.

„Mi nem használunk vegyszereket. Azok ártanak az egészségednek” – mondta a szektavezető Davidnek.

A szegény fiúnak nem volt más választása, mint elfogadni, amit a szektavezér mondott neki. Magára tekerte a takaróját, és a benzinkútnál a matracon pihent, remélve, hogy holnap újra munkába állhat.

Mielőtt azonban elaludt volna, a szektavezér odalépett hozzá, és megkérte, hogy költözzön el. „Többé már nem vagy a csapatom tagja. Azt akarom, hogy távozz!” – mondta a férfi.

David megdöbbent, de fogalma sem volt, hogy a szektavezér miért rúgta ki a benzinkútról. Mivel David megbetegedett, a gonosz ember úgy gondolta, hogy haszontalan, és úgy döntött, hogy felvesz valaki mást, aki neki dolgozik.

„De én beteg vagyok… Alig tudok járni. Kérem, hadd maradjak még egy napot” – könyörgött David.

A szektavezér kilökte Davidot a benzinkútról, és megkérte, hogy távozzon. „Nem akarlak többé a környéken látni!” – kiabálta.

Tehetetlennek érezte magát, David az út szélén ült, és reszketett, mert testhőmérséklete hirtelen túl magas lett. A feje forgott, és a bőrét túl forrónak érezte, hogy megérintse.

Néhány perccel később egy autó állt meg előtte, és Melissa kiszállt a vezetőülésből. „David! Mi történt veled?” – kérdezte aggódva.

Amikor megfogta a kezét, rájött, hogy magas láza van, és azonnali orvosi ellátásra van szüksége. „Gyere, szállj be a kocsiba! Elviszlek a kórházba” – mondta.

Az aggódó anya segített a fiának beülni az anyósülésre, és elvitte a legközelebbi kórházba. Útközben Melissa megkérdezte, mi történt, de a fiú egy szót sem szólt. Ehelyett a műszerfalon lévő repülőgépmodellt bámulta.

Miközben a repülőgépet nézte, valami kattant az agyában. Néhány emlék villant fel előtte a múltjából, és hirtelen eszméletét vesztette.

Egy órával később David kinyitotta a szemét a kórházi szobában, és hallotta, hogy Melissa altatódalt énekel, miközben közvetlenül az ágya mellett ül. „Anya?” – suttogta.

Melissa könnyekben tört ki, amikor meghallotta ezt az egy szót a fia szájából. Aztán megkérdezte tőle, mi történt, amikor egy évvel ezelőtt elment otthonról a légibázisra.

David elárulta, hogy útközben találkozott egy hajléktalannal, aki szintén ugyanabba az államba akart menni, hogy meglátogassa a családját. David beleegyezett, hogy kiteszi őt ott, de soha nem értek célba.

Útközben David autója megcsúszott és egy teherautónak ütközött. Szerencsére David kiugrott az ütközés előtt, de a hajléktalan férfi meghalt. Amikor az elsősegélynyújtók megérkeztek a baleset helyszínére, David iratait találták meg benne, és azt hitték, hogy az ő holtteste.

Amíg az elsősegélynyújtók elvitték a hajléktalan férfit, David a közeli bokrok között feküdt. Amikor felébredt, nem emlékezett semmire. Kiderült, hogy elvesztette az emlékezetét, miután beverte a fejét a földbe, miközben menekült az autójából.

David összeszedte a bátorságot, hogy felálljon és segítséget keressen. Néhány mérföld gyaloglás után David elérte a szektavezér környékét, és bekopogott hozzá, nem tudva, hogy mi fog rá várni.

Amikor a szektavezér rájött, hogy David elvesztette az emlékezetét, az apjának adta ki magát. Hamarosan David elkezdte elhinni, hogy a szektavezér az apja, és mindent megtett, amit mondott.

„Nagyon sajnálom, hogy mindezen keresztül kellett menned – ölelte meg Melissa Davidet.

„De még mindig nem emlékszem mindenre, anya” – válaszolta David. „Csak arra a kis repülőre és az altatódalra emlékszem”.

Miután az orvosok felmérték David állapotát, azt mondták Melissának, hogy a fia idővel visszanyeri az emlékezetét. Megkérték, hogy vigye haza, és mutassa meg neki a hálószobáját és a tulajdonában lévő dolgokat.

Hetekkel később David visszanyerte az emlékezetét, és megragadta rég elvesztett szenvedélyét, hogy pilóta legyen. A repülőgépek iránti érdeklődését folytatta, és évekkel később hivatásos pilóta lett. Eközben Melissa rendszeresen részt vett a gyülekezeti összejöveteleken, mert hálás volt Istennek fia csodálatos visszatéréséért.

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • Mindig van fény az alagút végén. Míg Melissa azt hitte, hogy a fia halála után nincs mit várnia, addig minden hirtelen megváltozott, miután Mrs. Frank meglátta Davidet a benzinkútnál. Melissának fogalma sem volt arról, hogy a fia életben van, és hogy egy nap találkozni fog vele.
  • Az igazság mindig kiderül. A szektavezér mindent megtett, hogy átmossa David agyát, de az emlékezete visszatért, amint meglátta kedvenc játékrepülőgépét, és hallotta, ahogy Melissa altatódalt énekel neki. A kisfiú végül megtudta az igazságot.

Ez egy kitalált történet, bármilyen hasonlóság a tényleges nevekkel vagy helyszínekkel pusztán véletlen egybeesés.

via